Zalety i wady desk research

Desk research, czyli analiza danych zastanych to rodzaj badań rynkowych, w ramach których zestawia się i analizuje informacje, które są już dostępne. Informacje te można uzyskać poprzez  internetowe bazy danych i biblioteki. Dane te mogą pochodzić z artykułów, badań, a nawet badań z przeszłości. Desk research są niezbędnym narzędziem w badaniach rynkowych, ponieważ mogą pomóc w lepszym zrozumieniu Twojej branży, konkurentów i trendów na rynku. Warto zastanowić się nad plusami i minusami analizy danych zastanych.

Niski koszt

Analiza danych zastanych jest często tańsza, niż badania pierwotne. Ponieważ dane są już dostępne, najistotniejszym wydatkiem jest zazwyczaj znalezienie i interpretacja danych przez pracowników.

Szeroki zakres informacji

W tym internetowym świecie dość łatwo jest zebrać dużą ilość informacji. Desk research mogą pomóc w znalezieniu informacji między innymi na temat:

  • Obecnego i prognozowanego rynku – prognozy ekonomiczne, raporty branżowe oraz dodatkowe informacje na temat sprzedaży i wyników rynkowych.
  • Konkurencji w obszarze Twojej marki – może to obejmować pozycjonowanie marki konkurentów, numery sprzedaży, wydajność strony internetowej, ceny, itp. Badania pierwotne są niezbędne do zrozumienia sposobu postrzegania konkurencji. Desk research może jednak poprzedzać tę wiedzę, dając szczegółową perspektywę na to, jaka jest strategia konkurenta.
  • Perspektywy konsumenta i postrzegania Twojego produktu – chociaż nic nie przebije badań pierwotnych, jeśli chodzi o postrzeganie konsumentów, szukając tam już dostępnych opinii, desk research  wykonuje świetną pracę, informując Cię przed przeprowadzeniem badań pierwotnych i upewniając się, że nie podwoisz swoich wysiłków.
  • Trendów i możliwości na rynku – wszystkie trzy z nich łączą się ze sobą, aby informować Twoją perspektywę, jeśli chodzi o możliwości sukcesu Twojego produktu. Połączenie perspektywy konsumenckiej i ekonomicznej jest potężnym sposobem na zrozumienie, gdzie mieści się twoja marka, bądź produkt.

Zapobieganie powielaniu informacji w przypadku planowania dodatkowych badań

Wykorzystanie analizy danych zastanych pomoże uzyskać dostęp do najlepszych strategii badań rynkowych. Desk research może być prowadzone samodzielnie. Jest to również idealna metodologia do wykorzystania przed innymi fazami, ponieważ informuje o tym, jakie najlepsze badania pierwotne są niezbędne. Zapobiega to dublowaniu wysiłków z badaniami, które są już publiczne.

Dostępność informacji także dla firm konkurujących

Ponieważ analiza danych zastanych zajmuje się już dostępnymi informacjami, oznacza to, że są one łatwo dostępne, włączając w to potencjalnych konkurentów Twojej marki. To nie są dane, które są jednoznacznie dostępne dla jednej osoby lub firmy. W związku z tym, desk research nie mogą być wyspecjalizowane na potrzeby konkretnej osoby lub firmy w taki sam sposób, jak badania pierwotne. Nie będziesz w stanie uzyskać tej samej, odrębnej wiedzy, która jest związana z Twoją marką.

Analiza danych zastanych jest potężnym, ale czasami ograniczonym narzędziem badania rynku. Istotne jest, aby przeprowadzić analizę danych zastanych przed podstawowym etapem, aby zrozumieć, czego może brakować, co już wiesz, i czego dalej szukać. Przed zdecydowaniem się na takie badanie warto zaznajomić się z istniejącymi zaletami i wadami analizy danych zastanych.