Zalety i wady desk research

Desk research, czyli analiza danych zastanych to rodzaj badań rynkowych, w ramach których zestawia się i analizuje informacje, które są już dostępne. Informacje te można uzyskać poprzez  internetowe bazy danych i biblioteki. Dane te mogą pochodzić z artykułów, badań, a nawet badań z przeszłości. Desk research są niezbędnym narzędziem w badaniach rynkowych, ponieważ mogą pomóc w lepszym zrozumieniu Twojej branży, konkurentów i trendów na rynku. Warto zastanowić się nad plusami i minusami analizy danych zastanych....
czytaj dalej

read more

Panel badawczy – rozwiązanie dla ekspansji w biznesie

Badania panelowe to popularny sposób na uzyskanie grupowego przeglądu tego, co klienci lub pracownicy naprawdę myślą o Twojej firmie....
czytaj dalej

read more

eCRF – najlepsze wsparcie dla badań klinicznych

Szybkie i bezpieczne gromadzenie danych do badań klinicznych to podstawa procesu badawczego. Przeniesienie formy papierowych ankiet na elektroniczną platformę jest dużą innowacją w zakresie prowadzenia badań. Taka zmiana pozwala dużo szybciej uzyskać wyniki przeprowadzonych badań, kompleksowo zarządzać całym projektem badawczym oraz wykonywać biznesowe części procesu badawczego pomiędzy ośrodkami badawczymi, a sponsorami oraz badanymi. To jednak tylko początek zalet nowatorskich rozwiązań w programach dla badań klinicznych....
czytaj dalej

read more

Fizjoterapeuta poszukiwany od zaraz

Codzienne obciążenia...
czytaj dalej

read more

Co sprawia, że lekarz jest dobry i nowoczesny? czy korzysta z rozwiązań IT?

Co sprawia, że lekarz jest dobry?...
czytaj dalej

read more

O zaletach efektywnych metod badawczych

Do najefektywniejszych metod badawczych można zaliczyć: wywiady realizowane z zastosowaniem urządzeń mobilnych (CAPI) bądź drogą telefoniczną ze wspomaganiem komputerowym (CATI), a także ankietyzację online (CAWI). Każda z tych metod wyróżnia się cechami, które sprawiają, że zastosowanie ich wpływa na wysoką jakość otrzymywanych wyników....
czytaj dalej

read more