Badania marketingowe – dobierz odpowiednią metodę do celu badań

W zależności od celu, jaki chcesz osiągnąć organizując badania marki, możesz dobierać odpowiednie metody i narzędzia, aby pozyskać odpowiedniej jakości dane. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® posiada szeroki asortyment narzędzi, jak również wielu ekspertów, z którymi podejmiesz wysokiej jakości współpracę na rzecz rozwoju Twojej firmy.
 

Wybierz typ badań do realizacji

Poznanie potrzeb i opinii konsumentów jest podstawą działań marketingowych w firmie. Aby zagłębić się w opinie i zapotrzebowanie konsumentów należy:

 • mieć dostęp do jak największej ich liczby,
 • zadawać dobre pytania dotyczące marki, produktu i usług,
 • w sprawny sposób przeanalizować wyniki otrzymanych odpowiedzi na pytania.

Spośród dostępnych do zrealizowania badań marketingowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przedsiębiorca może pozyskać istotne dla niego informacje za pomocą:

 • badań świadomości marki,
 • badań sensorycznych – Central Location Test,
 • badań reakcji na kampanie reklamowe,
 • badań segmentacyjnych,
 • mierzenia obecności produktów w mediach,
 • badań koncepcji reklamowych – w tym dla opakowań i reklam,
 • badań konceptów i prototypów produktów,
 • diagnoz potrzeb konsumenckich i preferencji zakupowych.

Badania marketingowe mogą być prowadzone samodzielnie przy pomocy autorskiej aplikacji do badań ankietowych SurvGo™, która pozwala na konstruowanie rozbudowanych kwestionariuszy ankiet wraz ze stałą kontrolą napływających wyników. Kolejnym dobrym narzędziem do wykorzystania jest panel badanie-opinii.pl, który szybko i efektywnie pozwala zgromadzić informacje od tysięcy konsumentów z ponad 100000 aktywnych respondentów zarejestrowanych na panelu.
 

Stosowana metodologia

Aby badania marketingowe były przeprowadzone rzetelnie – eksperci ds. badań marketingowych wiedzą, że ważnym elementem są działania wchodzące w skład metodologii, czyli odpowiedni dobór próby badawczej i wybór narzędzi.

Prowadząc od 16 lat Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz wdrażając sprawdzone metody ze świata nauki do biznesu, specjaliści bardzo starannie prowadzą ten etap badawczy, aby osiągnąć jak najlepsze i najbardziej wiarygodne wyniki. Poszukując respondentów do badań brane są pod uwagę takie czynniki jak:

 • prowadzony styl życia,
 • zmienne społeczne i gospodarcze,
 • cechy o charakterze demograficznym oraz psychodemograficznym,
 • preferencje zakupowe,
 • sytuacja zdrowotna.

 

Badania marketingowe – jakościowe

Metody badawcze rozróżniamy na ilościowe i jakościowe. Te pierwsze dają badaczowi liczbowy (ilościowy) ogląd na zagadnienie i policzalne wyniki, natomiast metody jakościowe pozwalają zagłębić się charakterystykę badanego zjawiska. Badania marketingowe o charakterze jakościowym mogą być szczególnie interesujące dla przedsiębiorców, którym zależy na kompletnej opinii o produktach, marce i usługach.
 

Badania marketingowe – ilościowe

Badania ilościowe, prowadzone jako uzupełniające lub weryfikujące w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® do badań typu jakościowego to proces, dzięki któremu można sprawdzić, czy dane zgromadzone podczas wywiadów pogłębionych typu IDI oraz FGI można odnosić do szerokiej zbiorowości.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym wykonujemy między innymi:

 • wywiady kwestionariuszowe bezpośrednie,
 • wywiady kwestionariuszowe wspierane programem komputerowym,
 • ankiety telefoniczne.

 

Typy badań – warianty

Wybierz najlepsze dla siebie badania marketingowe. Skorzystaj z wybranego wariantu lub skontaktuj się z ekspertem BioStat®.

 • 4 wywiady IDI + 2 wywiady FGI,
 • badania rozpoznawalności marki, CATI n= 600 + raport,
 • 2 wywiady FGI z raportem,
 • badanie CAWI  na panelu badawczym n=600 + raport,
 • badanie CAWI na aplikacji SurvGo™,
 • badanie Click Tracking  na panelu badanie-opinii.pl n=300 z raportem.

Sięgaj po więcej z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® !