Metody ankietowe w badaniach rynku kwiaciarni

Choć Polacy kupują coraz więcej kwiatów, to wcale nie oznacza, że branża florystyczna w ostatnich latach przeżywa rozkwit. Duży w tym udział mają bowiem markety, w których rośliny nabywane są niejako przy okazji. Aby móc jednak ocenić realne szanse i zagrożenia w tej branży, niezbędne jest okresowe przeprowadzanie badań rynku kwiaciarni. W jakich celach jeszcze się je realizuje oraz jak takie badania się wykonuje?

Charakter współczesnych kwiaciarni

Ze względu na dużą konkurencję ze strony marketów oraz oferty nie zawsze legalnie działających podmiotów, prowadzenie kwiaciarni jest obecnie naprawdę trudne. Sprawiło to, że większość tego typu punktów musiała zmienić charakter działalności, przeobrażając się w bardziej luksusowe miejsca, nakierowane na aspekty wizualne i indywidualne doradztwo.

Aby jednak dokładniej poznać preferencje klientów w tym zakresie, podmioty działające w tej branży nierzadko decydują się na przeprowadzenie badań rynku kwiaciarni. Dzięki nim można bowiem dowiedzieć się, co w istocie kieruje klientami i jak prezentuje się popularność poszczególnych kategorii produktowych. Jak pozyskuje się tego typu informacje?

Metoda CAWI

Najlepszym sposobem, by dotrzeć do dużej i reprezentatywnej grupy osób jest skorzystanie z metody CAWI. To ankiety wspierane Internetowo, które rozsyła się do respondentów mających ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi.

Jej pozostałe atuty to:

  • krótki czas realizacji,
  • możliwość monitorowania spływających danych,
  • niski koszt przeprowadzenia,
  • możliwość samodzielnego zrealizowania badania rynku kwiaciarni.

W przypadku ostatniej z wymienionych zalet, czyli samodzielnego przygotowania badania ankietowego CAWI, taką możliwość daje Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Posiada ono zaprojektowaną stricte do tego celu platformę, dzięki której kwestionariusz można opracować tylko z niewielką pomocą badaczy. Oczywiście jeśli firma chce zlecić w całości takie przedsięwzięcie badawcze, również może to zrobić.

Metoda CATI

Kolejną metodą stosowaną w przypadku badań rynku kwiaciarni może być CATI, czyli ankiet przeprowadzanych telefonicznie. Główną zaletą tej techniki jest stosunkowo nieduża ilość czasu na realizację, a także mniejszy koszt, niż choćby badania w terenie. Wadą jest natomiast ograniczona liczba pytań, które można zadać ankietowanej osobie, co również ogranicza zastosowanie tej techniki w przypadku badań rynku kwiaciarni oraz innych sektorów.

Metoda CAPI

Metodą ankietową jest też CAPI, czyli rejestrowanie odpowiedzi w systemie mobilnym. W przypadku badań rynku kwiaciarni takie rozwiązanie wciąż jest stosowane stosunkowo rzadko, niemniej jednak również warto rozważyć jego zalety. Ma ono jednak zdecydowanie większą popularność w przypadku badania satysfakcji klientów, zwłaszcza w punktach usługowych.

W wykorzystaniu każdej z powyższych metod pomogą Państwu eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, również przy badaniach rynku kwiaciarni. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych wskazówek co do wyboru odpowiedniej metody, serdecznie zachęcamy do kontaktu.