eCRF – najlepsze wsparcie dla badań klinicznych

Szybkie i bezpieczne gromadzenie danych do badań klinicznych to podstawa procesu badawczego. Przeniesienie formy papierowych ankiet na elektroniczną platformę jest dużą innowacją w zakresie prowadzenia badań. Taka zmiana pozwala dużo szybciej uzyskać wyniki przeprowadzonych badań, kompleksowo zarządzać całym projektem badawczym oraz wykonywać biznesowe części procesu badawczego pomiędzy ośrodkami badawczymi, a sponsorami oraz badanymi. To jednak tylko początek zalet nowatorskich rozwiązań w programach dla badań klinicznych.

 

Projekt, wdrożenie i realizacja

Dzięki innowacyjnej platformie eCRFTM  można przeprowadzić cały proces badawczy z pomocą elektronicznego systemu. Zarówno projekt jak i wdrożenie przy wsparciu najlepszych specjalistów zajmujących się analizą medyczną i farmaceutyczną. Proces zbierania danych dla badań klinicznych jest cały czas monitorowany przez wszystkich zainteresowanych badaniem. Następnie na zebranych danych można wykonać dokładną analizę statystyczną. Platforma usprawnia także prowadzenie badań statystyczno-epidemiologicznych.

 

Standardy i procedury

Zgodność z procedurami postępowania (SOP) oraz wymogami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) jest podbudową zaufania, jakim darzą nas specjaliści z dziedziny medycyny i farmacji. Kolejne instytuty badań mogą nam zaufać w zakresie prowadzenia postępowych badań i wsparcia w zakresie publikowania wyników na konferencjach naukowych, sympozjach oraz kongresach naukowych. Polskie prawo także nakłada na nas określone standardy działań, które realizujemy z pełną odpowiedzialnością. Gwarantujemy przetwarzanie danych osobowych zgodne z polskimi wymogami prawnymi. Wdrożenie systemu compliance zapewnia zgodność działań z regulacjami prawa oraz obowiązującymi normami.

 

Wszystko dla zdrowia pacjenta

Stała obserwacja i rejestracja zmian zachodzących w stanie zdrowia monitorowanych pacjentów biorących udział w badaniu. Ewidencja przyjmowanych leków oraz ciągła pomoc pacjentom z chorobami przewlekłymi w ciągłym monitorowaniu ich parametrów życiowych. To proste narzędzie, jak dzienniczek obserwacji pacjenta pozwoli lekarzom na kompleksowy monitoring zdrowia ich podopiecznych.

 

Dostosowani do potrzeb

Wiemy, że każde badania kliniczne wymagają indywidualnych konsultacji, dlatego też możemy zaprojektować i wdrożyć projekty specjalnie dla Państwa potrzeb. Jedno lub wieloośrodkowe prowadzone w języku polskim lub angielskim. Proces ciągłego udoskonalania systemu eCRFTM pozwala nam na coraz lepsze rozwiązania w zakresie badań klinicznych, dlatego też zapraszamy do współpracy ośrodki naukowe, które chcą osiągnąć najlepsze wyniki za pomocą innowacyjnych technologii i przy wsparciu najlepszych specjalistów.