O zaletach efektywnych metod badawczych

Do najefektywniejszych metod badawczych można zaliczyć: wywiady realizowane z zastosowaniem urządzeń mobilnych (CAPI) bądź drogą telefoniczną ze wspomaganiem komputerowym (CATI), a także ankietyzację online (CAWI). Każda z tych metod wyróżnia się cechami, które sprawiają, że zastosowanie ich wpływa na wysoką jakość otrzymywanych wyników.

 

CAPI wspiera wywiady realizowane face to face

Jeżeli chodzi o CAPI to metoda ta odnosi się do badań realizowanych face to face. Ankieter dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych, w bezpośredni sposób wprowadza odpowiedzi do systemu. Takie rozwiązanie wspiera:

 • szybką analizę danych,
 • możliwość zawarcia w ankiecie treści audiowizualnych,
 • czytelne i kompletne wprowadzanie odpowiedzi.

Co więcej metoda ta eliminuje konieczność drukowania papierowych wersji ankiet i pozwala na objaśnianie pytań bądź lakonicznych odpowiedzi.

 

Metoda CAWI eliminuje niepotrzebne koszty badania

Ankietyzacja online umożliwia przeprowadzenie badania z wykorzystaniem Internetu oraz eliminuje potrzebę zatrudnia ankieterów. Ankiety w tym badaniu udostępniane są na specjalistycznych panelach badawczych. Ponadto metoda ta:

 • minimalizuje czas potrzebny na przeprowadzenie procesu badawczego,
 • umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców badania w każdym zakątku świata,
 • zwiększeniem komfortu ankietowanego, który zyskuje szansę wypełnienia ankiety w dowolnym momencie,
 • ograniczenia koszty procesu badawczego.

 

O zaletach wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo

Ostatnia metoda pozwala na przeprowadzenie kompletnego wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo. Ankieter nie ma możliwości przejścia do kolejnego pytania bez wprowadzenia do systemu odpowiedzi ankietowanego. Ponadto metoda ta pozwala na:

 • nagrywanie wywiadów i ich ponowne odsłuchiwanie,
 • bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu,
 • zminimalizowanie czasu potrzebnego na analizę pozyskanych danych,
 • usprawnienie wywiadów telefonicznych.

Tym samym CATI  gwarantuje wysoką jakość gromadzonych danych. Przy czym taki sposób realizowania badania pozwala na dotarcie do rozmaitych grup wiekowych, a jednocześnie zmniejsza potrzebny czas na skontaktowanie się wybraną grupą osób, np. w przypadku badań PAPI bądź CAPI.

 

Efektywność zależy od wielu czynników

W celu podnoszenia efektywności procesów badawczych, warto dobierać metodę w taki sposób, aby w pełni zrealizować cel projektu. Wybierając metodę warto zwrócić uwagę na takie kwestie, jak budżet przeznaczone na badanie, charakterystykę grupy odbiorców ankiety czy czas przeznaczony na realizację badania.