Rodzaje umów stosowanych w pracy w zatrudnianiu pracowników młodocianych

praca młodocianych - umowa (hostessy, kolportaż ulotek)Jednym ze zdecydowanie najważniejszych elementów na jakie należy zwrócić uwagę szukając zatrudnienia jako pracownik młodociany jest oczywiście umowa o pracę. W tym szczególnym przypadku bardzo często można natknąć na pracodawców którzy nie chcą podpisać umowy w jakimkolwiek wymiarze tłumacząc się, iż tak jest taniej i dzięki temu będziecie mogli więcej zarobić.

NIE DAJCIE SIĘ NACIĄGAĆ !!!!!

Praca na czarno jest równoznaczna z tym, iż nie macie w ręku żadnego dowodu zatrudnienia a co za tym idzie, w sytuacji kiedy pracodawca nie będzie chciał wypłacić wynagrodzenia za pracę nie macie żadnych podstaw do wszczęcia postępowania sadowego. Oczywiście można się sądzić nawet bez umowy, niemniej jest to stosunkowo kłopotliwe i czasochłonne. Po drugie w przypadku kiedy przytrafi się wam jakikolwiek wypadek nie dostaniecie z tego tytułu żadnego odszkodowania, a ponadto bez umowy nie obowiązują was podstawowe prawa pracownicze.
Jednym słowem przede wszystkim umowa, umowa i jeszcze raz umowa.

Jeśli chodzi o rodzaju umów stosowanych w przypadku pracowników młodocianych zatrudnianych jako hostessy lub modelki oraz pracowników do roznoszenia ulotek, czy tajemniczych klientów, to przede wszystkim będzie to:

  •  Umowa o dzieło: ten rodzaj umowy będzie stosowany do pracy na akord, bowiem charakteryzuje się ona nałożeniem na wykonującego obowiązku wykonania konkretnego dzieła w ściśle określonej ilości, aczkolwiek nie zawsze będzie to możliwe w przypadku na przykład roznoszenia ulotek, bowiem umowa ta nie przewiduje sprecyzowania miejsca wykonywania pracy, ani też narzędzi jakimi powinien się posługiwać się zleceniobiorca.
  • Umowa zlecenia: jest to najczęściej stosowany rodzaj umowy w przypadku zatrudniani hostess oraz kolporterów ulotek, bowiem jej wymaganiami jest wyszczególnienie zakresu wykonywanej pracy oraz określenie miejsca jej wykonywania co jest w przypadku hostess oraz kolporterów niezbędne.

Reasumując, przenigdy nie podejmujcie się pracy bez umowy, bowiem poprzez tego typu pracę niestety nie będziemy mogli liczyć na rzetelne wynagrodzenie a bardzo często może się okazać iż nie dostaniemy za naszą pracę w ogóle wynagrodzenia.

Leave a Reply