O zaletach efektywnych metod badawczych

Do najefektywniejszych metod badawczych można zaliczyć: wywiady realizowane z zastosowaniem urządzeń mobilnych (CAPI) bądź drogą telefoniczną ze wspomaganiem komputerowym (CATI), a także ankietyzację online (CAWI). Każda z tych metod wyróżnia się cechami, które sprawiają, że zastosowanie ich wpływa na wysoką jakość otrzymywanych wyników....
czytaj dalej

read more

Badania naukowe i ich specyfika

Badania naukowe czyli badania realizowane przez instytucje akademickie oraz samodzielnych badaczy i naukowców umożliwiają realizację projektów badawczo-rozwojowych czy pozyskanie dofinansowań grantowych z funduszy unijnych. Ich przeprowadzenie wymaga zatem rzetelnego zaplanowania, gromadzenia danych oraz ich późniejszej analizy i opracowania....
czytaj dalej

read more

Słabe i mocne strony sondaży

Podejmując decyzję o procesie badawczym należy w odpowiedni sposób sformułować cel badawczy, a także wybrać odpowiednie metody. Ma to szczególne znaczenie dla przebiegu procesu, jak i uzyskanych danych. Jedną z metod są sondaże, które pozwalają na dotarcie do reprezentatywnej próby odbiorców, ale przy tym związane są z pewnymi obciążeniami nałożonymi na ten typ badań....
czytaj dalej

read more

Bliżej klientów – monitorowanie opinii oraz poziomu satysfakcji

Monitorowanie sprzedaży pomaga zatrzymać i zwiększyć dochody. Pozwala poznać preferencje klientów, a także poprawić to, co zniechęca ich do konkretnej firmy. Wbrew pozorom, ankiety nie są stratą czasu ani irytującym, zbędnym elementem – dzięki nim przedstawiciele firmy zbliżają się do klientów....
czytaj dalej

read more

Wypełnianie ankiet za pieniądze – pomysł na dodatkowy biznes dzięki ankietom online

Wielu z nas zastanawia się jak można skutecznie dorobić, gdzie szukać dla siebie dodatkowych pieniędzy. Sprawa będzie trudniejsza niżby się to mogło wydawać. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że osoba, która jest na stałe zatrudniona będzie miała poważny problem ze znalezieniem dodatkowej pracy. Niestety większość pracodawców oczekuje dyspozycyjności, a przy stałym zatrudnieniu będzie to utrudnione, czasami wręcz niemożliwe....
czytaj dalej

read more

Aplikacje internetowe – przyszłość każdego z nas

aplikacje internetowe a mobilne...
czytaj dalej

read more